Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Spółka Dom Inwestycyjny Consus Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Reformackiej 6, 35-026 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668665, NIP 6762525566, REGON 366828913, zwany dalej „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.
 2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu www.maranta.shop.pl.
 3. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.
 4. Pojęcie „Administrator” oznacza Sprzedawcę.
 5. Pojęcie „Dane osobowe” oznacza informacje  o  osobie  fizycznej  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,  genetyczną,  psychiczną,  ekonomiczną,  kulturową  lub  społeczną  tożsamość,  w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

§2 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Szanując Państwa prawa oraz respektując obowiązujące przepisy, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie  niezbędnym  do  świadczenia  oferowanych  usług.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 5. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Zgoda na zbieranie danych osobowych w celu marketingowym może  być w każdym momencie wycofana.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym www.maranta.shop.pl.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 9. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§3 PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
 2. Pliki cookies dzielą się na następujące kategorie:
 1. niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Sklepu;
 2. opcjonalne pliki cookies – z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies funkcjonalne (pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści), analityczne (umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność serwisu) oraz reklamowe (wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników).
 1. Korzystając  ze Sklepu, Użytkownik może  otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów  trzecich, np. dostawców usług analitycznych lub partnerów reklamowych.
 2. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 
 3. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej je stosujących. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w Sklepie lub przerwanie sesji po zalogowaniu. 
 4. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
 5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL,
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  3. Opera: https://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  4. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  5. Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.maranta.shop.pl anonimowo lub pod pseudonimem.
 2. Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu.
 3. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: office@maranta.gmail.com.

 

Polityka znajduje się na stronie www.maranta.shop.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl